WebJET LMS illustration

IwayCloud Platform

IwayCloud PaaS platforma spolu s jej platformovými službami umožňuje používateľom nasadzovať a prevádzkovať Cloud natívne aplikácie, ktoré sú naprogramované nielen v najtradičnejších programovacích jazykoch a programovacích rámcoch, ale aj nových jazykoch a rámcoch, ktoré vznikli a sú optimalizované pre prostredie cloudu.

Podporované programovacie rámce IwayCloud PaaS Platformy

Viac informácií na sales@interway.sk