Iway Cloud Containers

Dnes sa mnohí odborníci a analytici zhodujú, že softvérový kontajnerový priemysel rastie a bude naďalej rásť, pretože vytrvalo podporuje rozvoj podnikov, ktoré chcú využiť nové technológie a platformy.

Podniky si navyše preverili v praxi orchestrátor kontajnerov Kubernetes a PaaS platformu Cloud Foundry. Zistili, že ani jeden z týchto projektov  nezahŕňa celý rozsah toho, čo potrebujú. Medzi oboma projektami dochádza k určitému funkčnému prekrývaniu, ktoré však v konečnom dôsledku slúži na komplementárne účely a smeruje k rovnakému cieľu. Využívajú sa rovnaké prístupy, ktoré zdieľajú oba projekty a organizáciám uľahčujú riadenie celého cloudového prostredia.

InterWay Chceme priniesť vyššiu produktivitu Cloud Foundry do modernej infraštruktúry zastúpenej Kubernetesom. Spájame tieto dve platformy, integrujeme ich takým spôsobom, ktorý umožňuje získať to najlepšie z oboch svetov.

Cieľom je poskytnúť prostredie, v ktorom programátori môžu rýchlo vyvíjať aplikácie, zatiaľ čo prevádzka IT môže zostať maximálne flexibilná, tak ako je to potrebné.

Riešenie IwayCloud Platform v prevedení IwayCloud Container Platform (ICP) s rozšírením o Kubernetes už teraz ponúka veľa nových možností tak, že Cloud Foundry je oveľa dostupnejšie pre celý rad nových používateľov a ich požiadavky, pre ktorých boli bariéry vstupu do sveta kontajnerov a platformy PaaS predtým nedostupné.

Základné charakteristiky pre IwayCloud Container Platform:

 • ICP je vytvorená na základe Cloud Foundry Container Runtime open source projektu
 • Základ ICP - Cloud Foundry Container Runtime je certifikovaný od Cloud Native Computing Foundation v rámci Kubernetes Software Conformance Certification programu
 • ICP využíva stabilnú open source distribúciu Kubernetes.
 • ICP umožňuje pre Kubernetes klaster v ľubovoľnej cloudovej infraštruktúre vrátane vSphere, s využitím nástroja Cloud Foundry BOSH: Nasadenie, Správu, Upgrade
 • Práca v kontajneroch je izolovaná jednotlivými klastrami a využitím sieťovej segmentácie, ktorá umožňuje nasadenie viacerých izolovaných klastrov
 • Automatizované nasadzovanie, škálovanie, patchovanie a aktualizovanie všetkých Kubernetes klastrov online bez výpadku.
 • ICP umožňuje rýchle aplikovanie bezpečnostných záplat.
 • ICP podporuje vysokú dostupnosť pre aplikácie a infraštruktúru, automatizuje kontroly funkčnosti
 • ICP umožňuje flexibilné nasadenie Kubernetes privátne „on-premise“ pomocou vSphere alebo vo verejných cloudoch
 • ICP využíva možnosti Cloud Foundry BOSH na zaistenie spoľahlivej a konzistentnej prevádzky
 • Vytváranie a nasedenie Kuberentes klastra pomocou príkazového riadku - CLI a API s využitím BOSH ako aj celej technologickej linky pre BOSH release.
 • ICP obsahuje vo svojej konfigurácii Harbor, čo je register obrazov kontajnerov, ktorý umožňuje okrem uskladnenia Docker obrazov kontajnerov aj ich skenovanie na prípadnú bezpečnostnú zraniteľnosť
 • ICP vystavuje a integruje služby prostredníctvom Open Service Boker API a Kubernetes katalógu služieb
 • ICP je podporovaná a rozvíjaná technickou podporou IWAY Cloud Platform Supportu (ICPS).
c