Kontaktujte nás

store_mall_directory
Fakturačná adresa
Sídlo firmy
InterWay, a. s.
Stará Vajnorská 21
P.O.Box 101
831 04 Bratislava

IČO: 35 728 531
IČ DPH: SK2020268294
DIČ: 2020268294
map
Korešpondenčná adresa
Centrála spoločnosti
InterWay, a. s.
Trade Center II
Mlynské nivy 71
821 05 Bratislava

Klienti InterWay môžu parkovať
na hornom poschodí v parkovacom
dome vo vnútri areálu.

Kontaktujte nás

02-3278 8888

+421 903 222 226

Spoločnosť InterWay, a. s. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 6123/B.

c