IwayCloud Services

Keďže rozsah IwayCloud služieb je veľký, pre uľahčenie orientácie sú služby sú členené do troch vertikál.

Tieto služby poskytujeme na overených cloudových platformách a technológiách, pričom  pre našich zákazníkov vieme navrhnúť najoptimálnejšie riešenie ako z pohľadu finančného , tak aj z pohľadu technologického.

Presun do cloudu

Prijatie cloudu v rámci podniku je veľkým záväzkom. Nechajte pracovať našich odborníkov, ktorí vám pomôžu úspešne naštartovať cloud iniciatívu tak, aby ste rýchlo získali prínosy cloud technológií tak, aby sa súčasne zvýšila vaša konkurencieschopnosť. Služby a MSP na prijatie cloudu.

Na základe osvedčených postupov z úspešných zákaziek ponúkame InterWay program prijatia cloudu (IWCAP), kde sa spájajú najlepšie cloud technológie, postupy a vzdelávanie pre celopodnikové zavedenie cloudu.

Prostredníctvom nášho komplexného rámca vás budeme sprevádzať pri prijatí a zavedení  cloudu. Pomôžeme vám vytvoriť si vlastný cloud program tak, aby ste mohli rýchlejšie dosahovať obchodné výsledky bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzate vo vašej cloud transformácii.

 

Rámec je rozdelený  do oblastí, ktoré pokrývajú viaceré aspekty presunu do cloudu

Inovácie v cloude

Skráťte čas uvedenia vašich produktov na trh s naším osvedčeným vývojovým prístupom a predpripravenými softvérovými rámcami pre systémy založené na platforme PaaS, ktoré využívajú  kontajnery, veľké dáta, DevOps, Hybridný model, MSP a ďalšie

Špecializujeme sa na budovanie softvérových riešení založených na cloude, ktoré riešia najnáročnejšie problémy súčasných podnikov a organizácií. Či už ide o systémy IoT alebo platformu na analýzu veľkých dát, ktorá predpovedá výnosy. Čím je váš projekt zložitejší a technologicky náročnejší, tým viac nás bude motivovať navrhnúť najlepšie riešenie.

 

Oblasti inovácií ktoré poskytujeme

Prevádzka v cloude

Odľahčite prevádzku a údržbu vašej cloudovej infraštruktúry a aplikácií s našimi riešeniami služieb MSP novej generácie, ktoré vám pomôžu udržať vaše náklady na cloud pod kontrolou, dodržiavať predpisy a ďalšie.

c