IwayCloud Platform

Rozmýšľate o CNA a DevOps? Hľadáte jednoduchosť pre vývojárov a pri tom schopnosť bezpečnej a spoľahlivej prevádzky? Strácate sa v nástrojoch ako je Docker, CoreOS, Kubernetes, Mesos, Consul, Etcd a vo veľa ďalších?

Ak áno - ideálne je siahnuť po hotovom a ucelenom Platform as a Service – riešení, ktoré je správne namiešané, pripravené, ľahko dostupné a podporované.

Typickým predstaviteľom takéhoto prostredia je Cloud Foundry na ktorom je postavená aj IwayCloud PaaS platforma - platforma pre vývoj a prevádzku Cloud natívnych aplikácií.

IwayCloud platforma - PaaS pre vývoj a prevádzku Cloud natívnych aplikácií

Podpora Cloud natívnych aplikácií

IwayCloud PaaS platforma spolu s jej platformovými službami umožňuje používateľom nasadzovať  a prevádzkovať Cloud natívne aplikácie aplikácie (CNA), ktoré sú  naprogramované v najtradičnejších programovacích jazykoch a programovacích rámcoch (frameworks), ale aj nových jazykoch a rámcoch, ktoré vznikli a sú optimalizované pre prostredie cloudu.

 

Podporované programovacie rámce IwayCloud PaaS Platformy

 

Aplikačné komponenty pre programovacie rámce

IwayCloud PaaS platforma poskytuje v rámci svojej funkcionality  pre tieto programovacie rámce aj potrebné komponenty pre beh takto dodaných aplikácii. Typicky ide napr. v prípade Javy, JRE, Tomcat java kontajner server agentov, JDBC ovládače a podobne. 

 

Služby IwayCloud platformy

IwayCloud PaaS platforma okrem vývoja a nasadenia cloud natívnych aplikácii poskytuje sadu služieb PaaS platformy, ktoré sú k dispozícií pre pripojenie a využívanie vyvíjanými a existujúcimi aplikáciami (najmä CNA). Ide hlavne o databázové, integračné služby, ale aj služby prístupu k aplikáciám, služby zabezpečenia aplikácií atď.

PaaS Služby IwayCloud platformy

Pri PaaS službách natívnej IwayCloud platformy sa  vychádza z nasledovnej štruktúry

c