storageSlužby dátovej vrstvy

Štruktúrované dáta psotgres
Služby dát noSQL iway AR
Key / Value data iway Redis
Objektové úložisko iway Redis
NFS iway NFS

Štruktúrované dáta sú predovšetkým RDBMS (relačné databázy s SQL dotazovacím jazykom). V súčasnosti sú k dispozícii služby PaaS pre množinu databáz:

dedicated
shared
psotgres
PostgreSQL je voľne šíriteľný objektovo-relačný databázový systém (systém riadenia báz dát), uvoľnený pod flexibilnou licenciou BSD. Ponúka alternatívu k ostatným voľne šíriteľným databázovým systémom (ako sú MySQL, Firebird, MaxDB a iné), ako aj k proprietárnym (akými sú napr. Oracle, DB2 od IBM či Microsoft SQL Server). Podľa mnohých databázových odborníkov je v súčasnosti PostgreSQL najvyspelejší a najsofistikovanejší voľne šíriteľný systém riadenia báz dát.
topaz
topaz
Počet uzlov
1
Počet v CPU
2
RAM GB
6
Veľkosť trvalého disku GB
120
Max. počet pripojení
250
corundum
corundum
Počet uzlov
3
Počet v CPU
2
RAM GB
6
Veľkosť trvalého disku GB
250
Max. počet pripojení
500
iway AR
PostgreSQL je voľne šíriteľný objektovo-relačný databázový systém (systém riadenia báz dát), uvoľnený pod flexibilnou licenciou BSD. Ponúka alternatívu k ostatným voľne šíriteľným databázovým systémom (ako sú MySQL, Firebird, MaxDB a iné), ako aj k proprietárnym (akými sú napr. Oracle, DB2 od IBM či Microsoft SQL Server). Podľa mnohých databázových odborníkov je v súčasnosti PostgreSQL najvyspelejší a najsofistikovanejší voľne šíriteľný systém riadenia báz dát.
topaz
topaz
Počet uzlov
1
Počet v CPU
2
RAM GB
6
Veľkosť trvalého disku GB
120
Max. počet pripojení
250

NoSQL dáta sú predovšetkým databázy napríklad dokumentovo orientované, grafovo orientované, dáta časových radov, a podobne. V princípe môžu byť štruktúrované ako aj neštruktúrované.

dedicated
shared
iway AR
MongoDB je multiplatformový dokumentová databázy. Radí sa medzi NoSQL databázy a namiesto tradičných relačných databáz využívajúcich tabuľky používa dokumenty podobné formátu JSON (MongoDB formát nazýva BSON) a dynamické databázové schéma, ktoré umožňuje vytváranie a integráciu dát pre  aplikácie jednoduchšie a rýchlejšie. Jedná sa o open source softvér vydaný pod GNU Affero General Public License a Apache licenciami.
topaz
topaz
Počet uzlov
1
Počet v CPU
4
RAM GB
16
Veľkosť trvalého disku GB
120
corundum
corundum
Počet uzlov
3
Počet v CPU
2
RAM GB
8
Veľkosť trvalého disku GB
120
Typ
replicaset
iway AR
MongoDB je multiplatformový dokumentová databázy. Radí sa medzi NoSQL databázy a namiesto tradičných relačných databáz využívajúcich tabuľky používa dokumenty podobné formátu JSON (MongoDB formát nazýva BSON) a dynamické databázové schéma, ktoré umožňuje vytváranie a integráciu dát pre  aplikácie jednoduchšie a rýchlejšie. Jedná sa o open source softvér vydaný pod GNU Affero General Public License a Apache licenciami.
topaz
topaz
Počet uzlov
1
Počet v CPU
4
RAM GB
16
Veľkosť trvalého disku GB
120
dedicated
iway Redis
Redis je open source (BSD licensed) sklad dátových štruktúr v pamäti, používaný ako databáza, vyrovnávacia pamäť a sprostredkovateľ správ. Podporuje dátové štruktúry, ako sú reťazce, hashe, zoznamy, množiny, zoradené množiny s dotazmi na rozsah, bitmapy, hyperlog-logy, geopriestorové indexy s queries a streams.
topaz
topaz
Počet uzlov
1
Počet CPU
2
RAM GB
14
Veľkosť trvalého disku GB
100
Simuntálne pripojenia
700
corundum
corundum
Počet uzlov
2
Počet v CPU
4
RAM GB
32
Veľkosť trvalého disku GB
250
Simuntálne pripojenia
1 500
iway AR
MongoDB je multiplatformový dokumentová databázy. Radí sa medzi NoSQL databázy a namiesto tradičných relačných databáz využívajúcich tabuľky používa dokumenty podobné formátu JSON (MongoDB formát nazýva BSON) a dynamické databázové schéma, ktoré umožňuje vytváranie a integráciu dát pre  aplikácie jednoduchšie a rýchlejšie. Jedná sa o open source softvér vydaný pod GNU Affero General Public License a Apache licenciami.
topaz
topaz
Počet uzlov
1
Počet v CPU
4
RAM GB
16
Veľkosť trvalého disku GB
120
dedicated
iway minio
MinIO je najrýchlejší server na ukladanie objektov na svete. Pri rýchlostiach READ / WRITE 183 GB / sa 171 GB / s na štandardnom hardvéri môže ukladanie objektov fungovať ako primárna úložná úroveň pre rôzne pracovné zaťaženia od Spark, Presto, TensorFlow, H2O.ai, a pod.
topaz
topaz
Počet uzlov
1
Počet v CPU
4
RAM GB
14
Veľkosť trvalého disku GB
100
corundum
corundum
Počet uzlov
3
Počet v CPU
4
RAM GB
14
Veľkosť trvalého disku GB
100
dedicated
iway nfs
NFS od IWAY CLOUD, ktorá užívateľovi v klientskom počítači umožňuje prístup k súborom cez počítačovú sieť podobne ako k miestnemu úložisku. NFS, rovnako ako mnoho iných protokolov, stavia na systéme Open Network Computing Remote Procedure Call (ONC RPC). NFS je otvorený štandard.
topaz
topaz
Počet uzlov
1
Počet v CPU
2
RAM GB
4
Veľkosť trvalého disku GB
512
corundum
corundum
Počet uzlov
1
Počet v CPU
2
RAM GB
4
Veľkosť trvalého disku GB
1024
c