multiline_chartSlužby monitoringu a logovania

Pre potreby logovania CNA a služieb IwayCloud platformy je využívaný cloud natívny systém logovania Loggerator, ktorý predstavuje systém novej generácie pre zhromažďovanie a streamovanie logov a metrík zo všetkých používateľských aplikácií a systémových komponentov v nasadení PaaS platformy. Je možné integrovať služby tretích strán pre analýzy logov.

V prostredí cloudu je kľúčové zamerať sa na biznis metriky. Tieto metriky a údaje je však potrebné spracovávať tak, aby sa za nich dali odvodiť kľúčové ukazovatele výkonnosti.

c