securitySlužby bezpečnosti IwayCloud platformy

Paltforma IW PaaS z architektonického prístupu  implementuje opatrenia na zmiernenie bezpečnostných hrozieb:

  • Minimalizuje sieťové prepojenia
  • Izoluje zákaznícke aplikácie a dáta v kontajneroch
  • Šifruje komunikáciu
  • Používa RBAC prvky prístupu
  • Zabezpečuje izoláciu aplikačných prvkov v multitenantnom prostredí
  • Zabraňuje možným útokom DDoS
c