codeSlužby DevSecOps

IwayCloud platforma pre vývoj cloud natívnych aplikácií podporuje CI/CD CNA v prostredí platformy. Pri vývoji využívame metodológiu DevSecOps, aby sa ušetrili prostriedky, ktoré by inak boli vynaložené na nápravu chýb v aplikáciách. Hovoríme o kontrole zdrojového kódu, penetračnom testovaní, ale aj o vykonávaní stresových testov na vyhodnotenie stability aplikácie.

V spojitosti s DevSecOps poskytujeme nasledovné:

  • Služba DevSecOps procesov
  • Služba repozitáru zdrojového kódu
  • Služba cloud natívneho zálohovania
  • Služba vypracovania statickej analýzy kódu
  • Služba zostavenia technologických liniek

 

c