perm_data_settingSlužba API integrácie

Služba pre riešenie najnáročnejších integračných vzorov s prepojením API. K dispozícii je využitie sprostredkovateľa PaaS služieb, ktorý podporuje API prístup k integrácii. Jedná sa o jednotnú, vysoko produktívnu hybridnú integračnú platformu. Integrácia platformy na PaaS umožňuje navrhovať, rozvíjať, nasadzovať, spravovať a prevádzkovať APIs, integráciu aplikácií a microservisov pre aplikácie v PaaS platforme.

c