cachedSlužba cache a data-grid

Služba centrálneho predvídateľného škálovania aplikácií prostredníctvom prístupu v pamäti k často používaným údajom a cez elasticky škálovateľnú dátovú sieť. Tieto techniky znižujú zaťaženie dotazu v databázach a zlepšujú rýchlosť odozvy. Príkladom služby je využitie úložiska typu kľúč-hodnota (Redis), ktorú nájdete v časti Služby dátovej vrstvy.

Pripravujeme ...

c