kitchenSlužba Web serverov

Služba poskytuje podporu pre nasadenie aplikácií, ktoré budú využívať nasledovné webové servery: NGINX, Tomcat, Apache httpd. Služby web serverov sú aktuálne poskytované ako súčasť platformových buildpackov.

Pripravujeme ...

c