supervised_user_circleSlužba RBAC

Platforma používa riadenie prístupu založené na rolách (RBAC), pričom každej role sú udelené povolenia v rámci organizácie alebo v rámci pracovného priestoru.

Pripravujeme ...

c