verified_userSlužba zabezpečenia aplikácií

Skupiny zabezpečenia aplikácií sú kolekcie výstupných (egress)pravidiel, ktoré špecifikujú rozsah protokolov, portov a rozsahov adries IP, cez ktoré aplikácia alebo úlohy odosielajú dáta.

Pripravujeme ...

c