vpn_keySlužba autentizácie a autorizácie

Používateľský účet a autentifikácia je centrálna služba správy identít PaaS platformy a jej komponentoch. Poskytuje autorizačný server OAuth2 a vydáva prístupové tokeny pre aplikácie, ktoré požadujú zdroje platformy. Služba zabezpečuje uloženie používateľských dát a hesiel v internej DB, alebo umožnuje pripojiť externé úložiska prostredníctvom LDAP a SAML.

Pripravujeme ...

c