local_activitySlužba federovania Active Directory

Služba Active Directory Federation Services (AD FS) je služba založená na štandardoch, ktorá bezpečne zdieľa informácie o identite medzi aplikáciami.

Pripravujeme ...

c